[embedyt] https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCsHpxH_GqYIsXaE-3_yqULg[/embedyt]

Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը, 22 դեկտեմբեր 2019

Դեկտեմբերի 22-ին, Կորտրիկի «Աստծո Տուն» եկեղեցին տոնեց քրիստոնեական ամենավառ ու լուսավոր տոներից մեկը՝ մարդկության Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը։

Փառաբանություն երկրպագությամբ և Աստծո խոսքով սկսվեց տոնական օրը։ Եկեղեցու թե՛ մեծերը և թե՛ փոքրերը տոնական ուրախ ծրագրով ուրախացրին ներկաներին։ 

Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, մեզ և ձեզ մեծ ավետիս. oրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի