«Maak de plaats van uw tent wijder» 27-29 mei 2016 (de Nederlandstalige versie)

Van vrijdag 27 mei tot en met zondag 29 mei gingen de kerken van de associatie «Europa Voor Christus» op weekend naar Oostduinkerke. Mensen uit verschillende landen, uit België, Frankrijk en Duitsland, kwamen samen om een gezegende weekend te beleven in de aanwezigheid van de Heer.

Elke ochtend kon iedereen genieten van een ontbijt waarna ze samen de Heer konden prijzen en naar Zijn Woord luisteren. Ook ‘s avonds werd er een zo’n dienst georganiseerd. Hiervoor was gastspreker Johannes Justus, de voorzitter van de Duitse Associatie van de Pinkstergemeenten (BFP), uitgenodigd. Het thema van het weekend en zijn preken was ‘Maak de plaats van uw tent wijder’ (Jesaja 54:2)

Op zaterdag 28 mei werd eveneens een doop georganiseerd. Die avond hebben een aantal mensen de beslissing genomen hun leven toe te wijden aan onze Heer Jezus Christus en gingen samen met de pastoors de zee in om de waterdoop te ondergaan. Deze 3 dagen waren kortom een grote zegening voor allen en een mooie tijd voor alle broeders en zusters.

 
72dpi_1000X1500_IMG_9924_1
72dpi_1500X1000_IMG_9927
72dpi_1200X800_IMG_9730
72dpi_1500X1000_IMG_9791
72dpi_1500X1000_IMG_9789
72dpi_1500X1000_IMG_9796
72dpi_1200X800_IMG_2174
72dpi_1500X1000_IMG_9801
72dpi_1500X1000_IMG_9812
72dpi_1200X800_IMG_2186
72dpi_1500X100_IMG_2201
72dpi_1500X1000_IMG_2207
72dpi_1500X1000_IMG_2217
72dpi_1500X1000_IMG_9806
72dpi_1500X1000_IMG_9815
72dpi_1500X1000_IMG_9749
72dpi_1500X1000_IMG_9895
72dpi_1500X1000_IMG_9864
72dpi_1500x1000_IMG_9877
72dpi_1500X1000_IMG_9884
72dpi_1500X1000_IMG_9846
72dpi_2000X717_IMG_9947
72dpi_1700X1700_COLLAGE