Մարգարե Դան Լին Կորտրիկում, 25.05.2014

Մայիսի 25-ին Կորտրիկի «Աստծո տուն» եկեղեցում հյուրընկալվեց Ամերիկայի Կանզաս քաղաքում «Աղոթողի տուն» միջազգային հոգևոր կազմակերպության առաջնորդ, միսիոներ, մարգարե Դան Լին:
Երկար տարիներ, հոգևոր պարգևներով մարգարեն ծառայում է Աստծո ժողովրդին: Նրա մարգարեությունները շինություն են տալիս Քրիստոսի մարմնին:
Կորտրիկում մարգարեական խոսքը ուղղված ներկա գտնվողներիս այն էր, որ մեր սրտերը բացենք Աստծո կանչի առջև: Նրա խոսքերով Տերը մեր կյանքի յուրաքանչյուր հանգամանքներում լուծում ունի, եթե
հույսը դնենք Աստծո վրա, ճիշտ որոշումներ կայացնենք, թողնենք որ Սուրբ Հոգին առաջնորդի մեզ և կառուցի մեր ապագան Իր կամքով: