Աստվածաշնչյան դպրոցի ավարտական երեկո 2017

Հուլիսի 16-ին Կորտրեյկի «Աստծո տուն» եկեղեցում 2016-2017 թթ ուսումնական տարում աստվածաշնչյան դպրոցում սովորողները ստացան իրենց ավարտական վկայականները։

Աստվածաշնչյան դպրոցը Կորտրեյկում գործում է արդեն 7 տարի։ Այն մեծ օրհնություն է եկեղեցու համար և հրաշալի հնարավորություն ամեն մեկի համար՝ ճանաչելու Արարիչ Աստծո բնավորությունը, Նրա սուրբ կամքը և ապրելու Աստծուն հաճելի կյանքով։

Եկեղեցու հովիվ Արթուր Նազարյանը ավարտողների ուրախությունը լրացրեց աղոթքով և իր հովվական օրհնությամբ։

Եկեղեցու ծառայողները նույնպես՝ ամեն մեկը իր ծառայությամբ գեղեցիկ անակնկալներ էին պատրաստել վկայական ստացողների համար։

Ծառայությունը անցավ մեծ խանդավառությամբ:

«Ուրեմն գնացեք, բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անունով: Նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ, որ ձեզ պատվիրեցի՝ պահեն, և ահա Ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը, ամեն»: