10 jaar Europa voor Christus — 10 лет Европа для Христа — 2017 *фото-видеообзор*

Foto © Sarkis Bagramian

NL

De associatie Europa voor Christus is 10 jaar geworden en dit moest natuurlijk gevierd worden. De verschillende kerken uit België, Frankrijk en Duitsland kwamen in het weekend van 20 tot en met 22 oktober samen in Oostduinkerke om dit te vieren met een grote conferentie. Verschillende bisschoppen, pastoors, profeten en andere sprekers die de kerken reeds bezocht hadden werden hiervoor uitgenodigd. De gastsprekers op deze conferentie waren bisschop Nikolai Zalutsky, bisschop Rubik Tumanyan, pastoor Henk Karelse en profeet Dan Lee.

Het weekend werd ingezet op vrijdagavond met een eerste sterke woord van bisschop Nikolai Zalutsky die de mensen toesprak over vruchten. De volgende dag ging de conferentie verder met bisschop Rubik Tumanyan. In zijn preek ging hij dieper in op het verhaal van de verloren zoon om hieruit te leren dat niemand beter is dan de ander en iedereen gered wordt door de genade van de Heer.

Na bisschop Rubik Tumanyan kreeg pastoor Henk Karelse het woord. Hij gaf in de voormiddag en in de namiddag 2 preken over Gideon, een man van God. De centrale boodschap van zijn woord dat hij wou delen met de mensen was dat we allemaal helden zijn als Gideon, met de kracht van God.

’s Avonds kreeg bisschop Nikolai Zalutsky opnieuw het woord. In deze tweede preek ging hij verder op het woord van pastoor Henk Karelse en vertelde over de verschillende helden uit de Bijbel en hun eigenschappen die wij ook allen zouden moeten bezitten. De avond werd vervolgens afgesloten door een profetische dienst geleid door Dan Lee, die zowel individueel voor de mensen, als voor de pastoors, als voor de kerken profeteerde.

Op de derde en laatste dag van de conferentie kwam opnieuw bisschop Nikolai Zalutsky aan het woord. In deze laatste preek sprak hij over de mensen als slaven en zonen van God. Op deze manier werd deze gezegende weekend afgesloten en gingen de mensen gevuld met nieuwe openbaringen naar huis.

RUS

С 20 по 22 октября 2017 состоялась международная конференция по случаю празднования 10 летнего юбилея христианской Ассоциации “Европа для Христа”.

Конференция проходила в Бельгийском городе Оостдуйнкерке, на берегу северного моря.  Участники и гости имели возможность наслаждаться не только благословенным временем богослужений, но и общением друг с другом, прогулками по берегу моря.

В конференции приняли участие высокопоставленные епископы, которые служили для ассоциации на протяжении этих 10 лет.

Открытие конференции провел епископ из  Россиии Николай Залуцкий.

В субботу служили епископ Рубик Туманян из Армении, прекрасной притчей о Блудном сыне, которую он приоткрыл с очень интересной стороны, Хенк Карелс из Нидерландов словом о Гидеоне и Фаре, Николай Залуцкий и пророк Дан Ли из США, который принес откровения и новые направления от Бога для всех церквей ассоциации.

Так же на протяжении всей конференции служила сборная группа прославления церквей ассоциации, которая своим сплочённым служением принесла “небо на землю”.

Все участники и гости конференции были обильно благословлены словом, откровениями и присутствием Господа.